ЈАВНИ ПОЗИВ -ЗА ТРЕЋИ КРУГ- ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СA ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ (МАЛИ ГРАНТ)

 

Комисија за избор корисника помоћи за избеглице, кроз куповину сеоских кућа са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), на основу члана 9. Правилника о раду Комисије и условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи на територији општине Мионица, дана 01.02.2024. године расписује

ЈАВНИ  ПОЗИВ

-ЗА ТРЕЋИ КРУГ-

За избор корисника помоћи за избеглице кроз куповину сеоске куће сa

окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне

помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)

 

 

I     Корисници помоћи су породице избеглица, које су, услед догађаја из периода од 1991. до 1995. године стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице које живе у приватном смештају без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији и која испуњавају прописане услове за избор корисника, а које живе на територији општине Мионица, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) у циљу стварања и побољшања њихових услова становања и која испуњавају прописане услове и критеријуме за избор корисника.

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 1.950.000,00 динара.

Износ за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности одобрава се у максималном износу до 1.700.000,00 динара, док се једнократнa помоћ у грађевинском и другом материјалу и опреми одобрава у максималном износу до 250.000,00 динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној

цени сеоске куће у износу до 50% од горе наведеног износа. Уколико корисник не учествује сопственим средствим у плаћању купопродајне цене, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању прелази износ од 1.700.000,00 динара, пријава се одбија.Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности прелази износ од 2.550.000,00 динара, пријава се одбија.

Пун текст јавног позива можете погледати овде:

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

grb mionice

Општинско веће општине Мионица на седници одржаној 26.01.2024. године објављује Јавно обавештење о покретању поступка за давање предлога годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мионица за 2025. годину. Јавно обавештење можете преузети овде:

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за пријемни центар Маљен на територији општине Мионица

Општинска управа општине Мионица, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбено комуналне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19),

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД

у нацрт Плана детаљне регулације

за пријемни центар Маљен на територији општине Мионица

 

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за за пријемни центар Маљен на територији општине Мионица (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 18.01.2024. године, закључно са 19.02.2024. године.

Планска документација биће изложена у згради Општинске управе општине Мионица, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбено комуналне послове, 14242 Мионица, ул. Војводе Мишића бр. 30, канцеларија бр. 16, као и на интернет страни Општине Мионица (www.mionica.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложени материјал, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбено комуналне послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 16, од 7 до 15 часова. Особа за контакт је Јасмина Марковић.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Мионица, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбено комуналне послове, 14242 Мионица, ул. Војводе Мишића бр. 30, лично на писарници или поштом, закључно са 19.02.2024. године.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 27.02.2024. године,  у  сали Скупштине општине Мионица, са почетком у 11:00 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва правна и физичка лица, која су поднела примедбе у току трајања јавног увида.

 

Датум-32276петак, 19 јануар 2024 09:32
Величина Документа-32276 73.24 MB
Преузми-32276 320

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 grb opstine mionica

На основу члана 68. Статута општине Мионица (''Сл. гласник општине Мионица'', бр. 6/2019), Општинска управа општине Мионица, објављује

- Нацрт Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра  одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Мионица и исти упућује на јавну расправу.

  1. У циљу свеобухватног разматрања наведеног документа, позивамо све заинтересоване грађане да узму активно учешће у јавној расправи, која ће се одржати у Миници, дана 27.11.2023. године, са почетком у 11. часова, у сали Скупштине општине Мионица.

 

     2.   Нацрт Одлуке наведене у овом Јавном позиву објављен је на званичном сајту општине Мионица www.mionica.rs. Све примедбе, предлоге и сугестије грађани могу доставити путем e-mail-a: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , /Users/kcarapic/Downloads/Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  или на јавној расправи.