О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МИОНИЦА

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.

62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021)  и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине МИОНИЦА» број 2/2016), Председник општине МИОНИЦА  је дана                              године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ МИОНИЦА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МИОНИЦА

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине МИОНИЦА, у канцеларији бр Канцеларија за пољопривреду сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Контакт особа Небојша Ђукић, тел. 014-3421-017.

Документи:
Датум-3149среда, 21 септембар 2022 10:14
Величина Документа-3149 2.17 MB
Преузми-3149 222

Датум-3148среда, 21 септембар 2022 10:14
Величина Документа-3148 1.52 MB
Преузми-3148 197

 

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Untitled 1

Стручна комисија за оцену год ишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2021. години је на седници одржаној 21. септембра 2022. године расписала Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Мионица којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2022. години. Текст Јавног позива и обрасце за пријаву можете преузети овде:

Датум-3151среда, 21 септембар 2022 13:36
Величина Документа-3151 578.03 KB
Преузми-3151 150
Датум-3153среда, 21 септембар 2022 13:36
Величина Документа-3153 177.5 KB
Преузми-3153 107
Датум-3154среда, 21 септембар 2022 13:36
Величина Документа-3154 81 KB
Преузми-3154 99
Датум-3152среда, 21 септембар 2022 13:36
Величина Документа-3152 41 KB
Преузми-3152 98