ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Општинске управа Мионица, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11... 9/20 и 52/21) и члана 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'' бр. 32/19) објављује 

mionica grb veliki

 

ЈАВНУ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта  за изградњу пословног објекта – продавница мешовите робе на кат.парц.бр. 956/1 К.О Команице

 

Јавна презентација обавиће се у просторијама Општинске управе Мионица, Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, 14242 Мионица, Војводе Мишића бр. 30 (2.спрат, канцеларија бр.16), као и на интернет страни Општине Мионица ( www.mionica.rs ), почев од 26. августа, закључно са 01. септембром 2022. године, радним даном од 9.00 до 14.00 часова. Јавна презентација ће се обавити у трајању од 7 дана.

 

Обрађивач Урбанистичког пројекта је Мирјана Медуловић-Маринковић ПР СТУДИО ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ Мирмедмар, подносилац захтева је Друштво за промет роба и услуга на велико и мало MIKULA KOMERC DOO Mionica из Мионице. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено лице је Јасмина Марковић.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења, у писаној форми, доставе Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Општинске управе Мионица, 14242 Мионица, Војводе Мишића бр. 30, најкасније  01. септембра 2022. године, преко писарнице Општинске управе, путем поште или  на  e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

Документи:
Датум-3129понедељак, 29 август 2022 09:58
Величина Документа-3129 19.2 MB
Преузми-3129 241

РАНГ-ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

popis header

Ранг-листу пријављених кандидата за пописиваче за потребе спровођења пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године можете преузети овде.

Датум-3125среда, 10 август 2022 09:32
Преузми-3125 382

За све кандидате који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.

Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.

Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видети овде.

Датум-3126четвртак, 11 август 2022 09:36
Преузми-3126 258

ЈАВНА РАСПРАВА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА РАЗВОЈЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА 2021 - 2027

Untitled 1

OБАВЕШТЕЊЕ

У складу са чланом 34. и 36. Закона о планском систему Републике Србије, Општинска управа општине Мионица обавештава заинтересовану јавност да од понедељка 25. јула 2022. године спроводи јавну расправу о изменама и допунама Одлуке о усвајању Плана развоја општине Мионица за период од 2021. до 2027. године. Јавна расправа ће трајати до 9. августа 2022. године.

Позивају се грађани, удружења грађана као и сви други јавни субјекти са територије општине Мионица да предложе измене и допуне Плана развоја у делу који се односи на развојну област: Друштвени развој.

Јавна расправа ће бити спроводена on-line а за предлагање измена и допуна Плана развоја, од стране заинтересоване јавности а у циљу потпуне транспарентности процеса измена и допуна Плана развоја, на интернет презентацији општине Мионица постављен је Упитник, путем ког грађани, удружења грађана и други субјекти могу предложити измене и допуне Плана развоја у назначеној области.

Упитник је могуће доставити Општинској управи на два начина: директним попуњавањем упитника преко интернет презентације општине Мионица или слањем попуњеног упитника на адресу: Општина Мионица,Општинска управа општине Мионица – Одељење за привреду и локални економски развој, Мионица,ул.Војводе Мишића бр.30

Општинска управа општине Мионица

25. јул 2022. године

 

Датум-2999понедељак, 25 јул 2022 14:34
Преузми-2999 279
Датум-3000понедељак, 25 јул 2022 15:04
Преузми-3000 253