fbpx

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

 

Извори и висина средстава и право учешћа у поступку доделе средстава за реализацију Програма локалног економског развоја за 2021. годину

Извори и намена средстава

Средства за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локално економског развоја за 2021. годину обезбеђена су у буџету општине Мионица.

Право на учествовање у поступку доделе средстава

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори – домаћи и страни, односно велики, мали и средњи привредни субјекти и предузетници који имају инвестиционе пројекте и у секторима за које се у складу са програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним овом одлуком.

 

Висина средстава која могу бити додељена

Висина средстава која могу бити додељена одређује се на основу оправданих

трошкова улагања и директних и индиректних ефеката улагања и у односу на висину инвестиције.

Укупан износ средстава, која се могу доделити одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног интензитета у складу са постојећим прописима који уређују доделу државне помоћи, односно узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи.

Висина средстава која се додељују великим привредним субјектима утврђује се до 50 % оправданих трошкова за почетна улагања, док се за мале привредне субјекте може увећати за највише 20 процентних поена, а за средње привредне субјекте за највише 10 процентних поена. Повећање висина не односи се на привредне субјекте у сектору транспорта и на велике инвестиционе пројекте у било ком сектору.

Изузетно уколико се ради о субвенцији мање новчане вредности, односно ако се средства додељују за трошкове закупа мање вредности (закупа пословног простора и грађевинског земљишта), средства се могу доделити као de minimis државна помоћ и то тако што се једном привредном субјекту може доделити у висини до 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године, односно средства се додељују у складу са Програмом локалног економског развоја.

Програмска мера за реализацију програма локалног економског развоја - Привлачење инвеститора, рокови за реализацију, услови и критеријуми за доделу средстава

 

МИОНИЦА КОД ВЛАДЕ СРБИЈЕ КОНКУРИСАЛА С 37 ПРОЈЕКАТА

projekti6

Ми настојимо да обезбедимо новац за реализацију што више приоритетних пројеката, како би наши Мионичани живели што боље, и како бисмо деци Мионице обезбедили бољу будућност - каже председник општине Бобан Јанковић

Општина Мионица учествује са 37 пројеката, вредних преко 350 милиона динара, на конкурсима које су на основу одлуке Владе Србије расписала надлежна министарства и Канцеларија за јавна улагања. До сада је прихваћено и одобрено више од половине предложених инвестиција. Очекује се да ће република пружити помоћ у свих 37 планираних улагања. Председник општине Мионица, Бобан Јанковић анализирао је са сарадницима одобрене и предате пројекте ради дефинисања рокова и приоритета у њиховој релизацији, као и о пројектима који ће бити предати у наредном периоду.

- Мионица јесте мала општина, али не кријемо да имамо велике амбиције. Ми настојимо да обезбедимо новац за реализацију што више приоритетних пројеката, како би наши Мионичани живели што боље, и како бисмо деци Мионице обезбедили бољу будућност. Наша буџетска средства су ограничена, и зато нисмо седели скрштених руку. Тражили смо подршку за пројекте од значаја за нашу локалну самоуправу. Изузетно сам захвалан Влади Србије, Канцеларији за управљање јавним улагањима и надлежним министарствима која подржавају наше планове и помажу њихову реализацију. Сви пројекти, које смо до сада предали, и с којима ћемо конкурисати у будућности усмерени су на драстично унапређење квалитета живота сваког становника Мионице - рекао је након састанка Јанковић.

Највећи број пројеката односи се на унапређење и развој водоводне и канализационе мреже, изградњу путева, реконструкцију школа и развој културе.

- Ми морамо да радимо. Сваког дана. Новац који добијемо са републичког нивоа биће значајна подршка нашем општинском буџету, који већ четврту годину заредом има инвестициони и развојни карактер - рекао је Јанковић

БОБАН ЈАНКОВИЋ ЧЕСТИТАО ДАН ДРЖАВНОСТИ ЖИТЕЉИМА МИОНИЦЕ

 dan drzavnosti zastava srbije

Бобан Јанковић, председник општине Мионица честитао је Сретење, Дан државности, житељима Мионице.

- Срећан нам Дан државности, драги Мионичани! Сретење славимо као сећање на херојска дела и подухвате наших предака који су узидани у темеље српске државе и срспке државности. Заједничко за све њих и нас јесте жеља да сами себи будемо господари. Јер, сваки народ, свака заједница сама зна шта је за њу најбоље! Наша Република Србија брине о свим својим грађанима. Много тога новог и доброг је урађено и изграђено. Много тога ћемо и ми сами, током ове године, направити и изградити да боље и лакше живимо. Као и увек, Србија је ту да нам помогне! - поручио је Јанковић.

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У 2021. ГОДИНИ

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА


Предмет овог Конкурса је суфинансирање пројеката из буџета Општине Мионица у области јавног информисања, у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана Општине Мионица, а посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, спорта и физичке културе, као и заштите животне средине и здравља људи.
Одлуком о буџету општине Мионица за 2021. годину висина буџетских средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из области јавног информисања износи 2.000.000,00 динара опредељених на функцији 830, програм 13, развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004, оставривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, на позицији 114, економска класификација 454-субвенције приватним предузећима.

ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Висина средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја у 2021. години, укупно износи 2.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може доделити учеснику Конкурса износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава који може бити додељен износи 1.000.000,00 динара.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има:

  1. издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
  2.  правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурс немају:

  1. издавачи који се финансирају из јавних прихода:
  2.  лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта. Пројектима производње медијских садржаја за телевизију, средства ће се додељивати у складу са чланом 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014).

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

Пун текст конкурса и сву пратећу документацију можете пронаћи овде:

 

Документи:
Датумпонедељак, 08 фебруар 2021 12:06
Величина Документа 195.04 KB
Преузми 152

 

Датумсреда, 10 фебруар 2021 13:12
Величина Документа 28.96 KB
Преузми 172

 

Датумчетвртак, 23 јануар 2020 13:19
Величина Документа 172.5 KB
Преузми 475

Датумчетвртак, 23 јануар 2020 13:19
Величина Документа 30.42 KB
Преузми 467

 

Датумчетвртак, 23 јануар 2020 13:19
Величина Документа 45.4 KB
Преузми 454

Датумсреда, 31 март 2021 17:12
Величина Документа 5.21 MB
Преузми 79

Датумсреда, 31 март 2021 17:12
Величина Документа 6.83 MB
Преузми 92

 

 

КРЕНУЛО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ПО ГРЛУ СТОКЕ

img 9774

У понедељак је започело подношење захтева за подстицаје у сточарству и то за тов јунади, јагњади, јаради и свиња, као и за подстицаје за краве за узгој телади за тов и краве дојиље.

Сточари подстицај за тов стоке могу да се остваре ако Управи за аграрна плаћања поднесу захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради oд 1. фебруара до 31. јула 2021. године и то за грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула 2020. године до 30. јуна текуће године.

Захтев за подстицаје подноси се посебно за сваку врсту товних грла, с тим да се за исту врсту товних грла подноси највише до три захтева у горенаведеном периоду, а за исто грло захтев за подстицаје може да се поднесе једном за једну календарску годину, по завршетку това. Висина подстицаја износи:

– подстицаји за тов јунади – 15.000 динара по грлу у тову;
– подстицаји за тов јагњади – 2.000 динара по грлу у тову;
– подстицаји за тов јаради – 2.000 динара по грлу у тову;
– подстицаји за тов свиња – 1.000 динара по грлу у тову;

Сточари у истом периоду – од 01. фебруара до 31. јула 2021. године могу поднети захтев на основу Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства остварују подстицај за најмање две краве отељене у периоду од 01. јула 2020. године до 30. јуна 2021. године. За свако грло се у току једне календарске године остварује подстицај од 20.000 динара.

Од данас су актуелни и подстицај за краве дојиље, старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина, ромањола, маркиђана, блонд аквитен и салерс или мелезима наведених товних раса, која припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса. Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину oд 1. фебруара дo 31. jулa 2021. године зa грлa укључeнa у прoизвoдњу од 1. јула претходне календарске године дo 30. јунa текуће кaлeндaрскe гoдинe. Уз захтев за подстицаје за краве дојиље подноси се записник о одржаној селекцијској смотри, оверен од стране основне и регионалне одгајивачке организације. Висина подстицаја је 40.000 динара по грлу.

За све додатне информације обратите се на 0800 50 50 55.

 

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту

  

Свиђа вам се оно што видите?

Пратите нас на друштвеним мрежама...