У Мионици огромне штете од елементарних непогода

posledice olujnih bujica u mionici 2

Елементарне непогоде у виду града, олујног ветра и поплава које су задесиле општину Мионица претходних дана причиниле су огромне штете. Након првих прелиминарних извештаја Комисија са терена процењује се да је оштећено преко 45 стамбених објеката, 425 километара макадамских путева, 50 километара асфалтних путева, регистрована су оштећења на два моста у Планиници и Горњем Лајковцу. Оштећени су и објекти јавне намене Дом здравља, спортска хала, а најтежа је ситуација је у Предшколској установи „Невен“ . Поред штета на инфраструктури и објектима, елементарне непогоде уништиле су и пољопривредне културе, засаде, пластенике, стакленике, пољопривредну механизацију. Процењује се да је оштећено око 450 хектара пољопривредних култура и 87 хектара воћа. А према првим извештајима Комисије процењује се да је штета на пољопривредним површинама и више од 41 милион динара.

posledice olujnih bujica u mionici

Све службе од првог дана стављене су у стање приправности, а Комсије још увек процењују насталу штету.

posledice olujnih bujica u mionici 3

Председник општине Мионица Бобан Јанковић каже да су грађани претрпели озбиљне штете и да ће локална самоуправа покушати да помогне на све начине. Он је јуче са државним сектретаром у Министарству јавних улагања Бобаном Бирманчевићем и припадницима Министарства одбране и Војске Србије обилазио погођена подручја.

posledice olujnih bujica u mionici 4

-Захваљујем се државном секретару Бирманчевићу, Министарству јавних улагања и Министарству одбране, Војске Србије који су посетили нашу општину чим су добили информацију да су нас задесиле природне непогоде. Свака помоћ од државе биће нам од великог значаја. Ми смо на терену, пратимо ситуацију. Службе су у приправности – каже Јанковић.

posledice olujnih bujica u mionici 5

Према најавама Сектора за ванредне ситуације очекује се појава грмљавинских непогода са градом, олујним ветром и великом количином падавина за кратко време у понедељак увече 01.07.2024. и ноћу, као и у уторак увече 02.07.2024.године.

Мионица опет на удару поплава, колапс на терену, вртић под водом. Рад обустављен до даљњег

>potopljen vrtic u mionici 26

Обилне падавине и данас су се сручиле на мионичку општину. Вода је ушла у вртић, домаћинства, оштетила путну инфраструктуру, угрозила домаће животиње. Носила све пред собом. Улице су поплављене, а реке и канали су се излили.

potopljen vrtic u mionici 12

Председник општине Мионица Бобан Јанковић на терену је са свим службама, васпитачима, грађанима који покушавају да спасу дечије креветиће, постељине, инвентар у мионичкој Предшколској установи „Невен“ која је под водом.

Ово су тешки дани за нас. Само што смо се „дочекали на ноге“ од претходне непогоде, данас нас је поново задесила поплава. На терену смо, са грађанима. Вртић је под водом. Хвала свим грађанима, васпитачима, ватрогасцима, људима на терену који су одмах дошли да помогну. У већини наше општине оштећене су саобраћајнице, вода је ушла у домаћинства. Чинимо све што можемо у овом тренутку како бисмо помогли. Важно је да нико није животно угрожен и да се вода повлачи – каже Јанковић.

 

Na terenu smo, sa građanima. Situacija je teška. Spašavamo sve što se može spasiti. Najteže je u vrtiću. Popravljena su...

Posted by Boban Janković on Thursday 27 June 2024

Киша је у мионичкој општини за мање од сат времена направила колапс. Захваљујући надлежним екипама које су на терену ситуација се полако стабилизује.

 

Из Предшколске установе кажу да не памте да се нешто овако десило. Скоро је све уништено-наглашавају васпитачи.

Мионичку општину у суботу потукао је град, у уторак поплава, а данас је вода поново носила све пред собом.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

Untitled 1

Позивају се грађани који су претрпели штету у временским непогодама које су задесиле општину Мионица да на општинској писарници предају Захтев за излазак комисије за процену штете.  Захтеви се упућују Комисији за евидентирање и процену штета на индивидуалним стамбеним објектима и путној инфраструктури, као и Комисији за евидентирање и процену штета на пољопривредним газдинствима.

 

Оглас за постављање покретних објеката за продају за време одржавања манифестације "Мишићеви дани" 2024

grb mionice

На основу Одлуке Општинског већа општине Мионица  број: 35-14/2024 од 25.06.2024. године, Комисија за избор корисника локација на јавним површинама за постављање покретних објеката за продају за време манифестације ''28. Мишићеви дани“ расписује:

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПРОДАЈУ,

за време манифестације ''28. Мишићеви дани''

 

Општина Мионица, Мионица, Војводе Мишића бр. 30, оглашава покретање поступка прикупљања писмених понуда  за постављање покретних објеката за продају (за обављање трговачко-угоститељске делатности) на јавним површинама, на следећим локацијама :

 • У зони П (места П1-П4) дозвољава се искључиво постављање точилица за пиво и то у делу фронтално у улици Кнеза Грбовића (део испред парка ка капији) и мест̄а П20 и П21 у улици Војводе Мишића (десна страна поред парка) - површина по једном месту је 5m2. Није дозвољено коришћење простора мимо намене а нарочито није дозвољено постављање столова и столица, постављање звучника и пуштање музике и коришћење у друге сврхе сем у сврхе постављања и коришћења точилица за пиво. За непоштовање ове одлуке, Комунална инспекција је овлашћена да одузиме дозволу за коришћење јавне површине!
 • У зони П (места П5-П14) у шеталишном делу парка ка фонтани (лева страна према улици Војводе Мишића) дозвољава се постављање покретних објеката за продају готових слатких и сланих производа (лицидерска срца, кокице и др.), дечијих играчака и једне трамболине, тезги за продају текстилних производа, играчака и др. - површина по једном месту је 5m2.
 • У зони П место П16 дозвољава се постављање покретног објекта за продају Средње школе Мионица.
 • У зони П (место П15, П17, П18 и П19) дозвољава се постављање покретних објеката за продају крофни и палачинака у шеталишном делу парка ка фонтани (десна страна) - површина по једном месту је 5m2.
 • У зони П22 дозвољава се постављање забавног парка-површина 150m2.
 • У зони К (место К1-К4) дозвољава се постављање роштиља и др. печењарских производа а тачна површина сваког К-места износи К1-28м2, К2-28М2, К3-36М2, К4-24М2.

            Локације које су предмет овог Огласа су  јавне површине на делу кат.парцеле бр. 189 у КО Мионица Варош ( део улице В.Мишића и део ул. Кнеза Грбовића) и служиће ради постављања покретних објеката за продају  за време трајања манифестације ''28. Мишићеви дани'', у периоду од 15.07. до 21.07.2024. године.

Захтев за заузеће јавне површине подноси се за цео период трајања манифестације.

        

   Постављање покретних објеката за продају оглашава се под следећим условима:

 • Прикупљање писмених понуда ће се обавити у периоду од 26.06.-05.07.2024. године.

 

 • Пријава се подноси писаним путем Комисији за избор корисника локација на јавним површинама за постављање покретних објеката за продају за време манифестације ''28. Мишићеви дани“ путем поште на адресу: Мионица, Војводе Мишића 30 или предајом на шалтер писарнице Општинске управе најкасније до 05.07.2024. године до 15,30 часова. Пријаве које пристигну након овог рока се неће узимати у обзир.
 • Пријава се подноси у затвореној коверти, са јасном назнаком на коју тачно локацију се односи и написаним износом цене која се нуди. Понуђена цена не може бити нижа од утврђене почетне цене а најповољнији понуђач је лице које понуди највећи износ цене у односу на друге понуђаче за исту локацију.
 • Пријава поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се локацију односи сматраће се неуредном односно непотпуном и као таква ће бити одбачена.

 

 • Пријава обавезно садржи и доказ о уплати депозита, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, за физичка лица и: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број; за правна лица: – назив и седиште, оверено решење о упису правног лица у регистар Агенције за привредне регистре и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, оверено код јавног бележника.

            Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку ја неблаговремене и непотпуне пријаве се одбацују.

            Почетни износ накнаде је 3.000,00 динара по m2 за цео период трајања манифестације.

 

            Депозит за учешће износи 50% од почетне цене конкретне локације за коју се конкурише и исти се уплаћује на  рачун јавних прихода општине Мионица, број: 840-714565843-77 позив на број 85-069  по моделу 97.

            Положени депозит ће се вратити учесницима који не буду остварили право у року од 10 дана од дана окончања поступка, док ће се уплаћени депозит најповољнијег понудиоца бити урачунат у накнаду. 

            Корисник је у обавези да користи предметни локацијски простор у складу са  наменом те ће се свако коришћење мимо намене и заузеће површине веће од површине која је закупљена, санкционисати од стране Комуналне инспекције која је надлежна да изрекне новчане казне и да одузме дозволу за коришћење јавног простора.

            Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене цене. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ цене, предност има онај чија је пријава раније заведена на писарници општинске управе.

 

            Сматраће се да је поступак успео у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац оглашава за најповољније понудиоца.  

            Учесник који је дао најповољнију понуду, постигнути износ накнаде уплатиће једнократно на уплатни рачун буџета општине Мионица  број: 840-714565843-77 позив на број 85-069  по моделу 97 одмах по добијању Решења о  одобрењу о постављању објекта и  Решења о утврђеној накнади од стране Службе локалне пореске администрације општине Мионица, односно пре постављања покретних објеката.

У случају неуспеха поступка у односу на неко од понуђених места, попуњавање упражњених места ће се обавити непосредном погодбом са заинтересованим лицима дана 09.07.2024. године у згради општине Мионица у Мионици, Војводе Мишића 30, у сали Скупштине општине Мионица у периоду од 11.00-14.00 часова.

             Ближе информације у вези огласа могу се добити од стране чланова Комисије на тел. 014/3422-020 и путем мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. а графички прилог локација може се погледати  на интернет презентацији Општине Мионица.

 

Датум-32428среда, 26 јун 2024 09:38
Величина Документа-32428 23.5 KB
Преузми-32428 95
Mionica varos povrsine-Model-1
Датум-32429среда, 26 јун 2024 09:39
Величина Документа-32429 104.62 KB
Преузми-32429 242