fbpx

 

Обавештење о објављивању на увид документације за пројекат регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“

За потребе пројекта регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“ у општини Уб у Колубарском региону, 2020.године је припремљена Ажурирана студија о процени утицаја на животну средину у складу са националним законодавством. (Линк за преузимање)

Као допуна процесу процене утицаја спроведеном у складу са националним законодавством поред постојеће студије о процени утицаја развијена су следеће документа како би се одговорило на захтеве зајмодаваца 1  и утврдиле одговарајуће акције и мере у вези заинтересованих страна и лица под утицајем пројекта:

Поред верзија на српском језику, документација је доступна и на енглеском језику на следећем линку (Линк странице са верзијама докумената на енглеском језику).

Документа у штампаном формату су доступна у просторијама „Еко-Тамнава“ као и следећих општина/локалних самоуправа:

 • Град Ваљево – Карађорђева 64, 14000 Ваљево Србија
 • Градска општина Обреновац – Улица Вука Караџића 74, 11500 Обреновац
 • Градска општина Лазаревац – Карађорђева 42, 11550 Лазаревац
 • Општина Уб – Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб
 • Градска општина Барајево – Светосавска 2, 11460 Барајево
 • Општина Владимирци – Светог Саве 34, 15225 Владимирци
 • Општина Лајковац – Омладински трг 1, 14224 Лајковац
 • Општина Мионица – Ул. Војводе Мишића бр.30, 14242 Мионица
 • Општина  Коцељева – Немањина 74, 15220 Коцељева
 • Општина Осечина – Карађорђева 78, 14 253 Осечина
 • Општина Љиг – ул. Карађорђева бр. 7, 14240 Љиг

Коментаре и питања у вези са пројектом и пројектном документацијом можете доставити:

Фуснота 1 – Европска банка за обнову и развој и Француска агенција за развој

 

НАСТАВЉА СЕ ПРОГРАМ "МОЈА ПРВА ПЛАТА"

 

grb srbije

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о изменама и допунама Уредбе о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“, према којој ће тај програм бити настављен.

Уредбом се наставља успешна реализација Програма подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ и у 2021. години, као вид додатне подршке процесу интеграције незапослених младих на тржиште рада. 

У програм ће бити укључено 10.000 младих са средњим и високим образовањем до навршених 30 година живота, без радног искуства, а који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. 

Уредбом је утврђен увећан износ средстава за кориснике новог циклуса Програма, тако да ће се корисницима са средњим образовањем обезбедити месечна новчана накнада у износу од 22.000 динара, а корисницима са високим образовањем  у износу од 26.000 динара.

Уредба је усвојена на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Програмом „Моја прва плата“ је у 2020. години било обухваћено 8.224 лица.

 

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАЈА О УТИЦАЈУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ

grb srbije

 

у складу са чланом 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЉИГ И МИОНИЦА

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 06. ДО 20. АВГУСТА 2021. ГОДИНЕ, У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, сваког радног дана, у зградама скупштина града Ваљева и општина Љиг и Мионица, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (https://www.mgsi.gov.rs) и интернет страницама јединица локалних самоуправа.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, могу доставити искључиво на део који представља предмет поновљеног јавног увида. Примедбе је потребно доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања поновљеног јавног увида, закључно са 20. августом 2021. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА дела планског документа, који представља предмет поновљеног јавног увида, биће одржана у четвртак 12. августа 2021. године са почетком у 11.00 часова, у сали Градске управе Ваљева, у Ваљеву, Карађорђева 64.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку поновљеног јавног увида, у понедељак, 13. септембра 2021. године, у Великој сали на VI спрату у Немањиној 22-26, Београд, са почетком у 09.00 часова.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања поновљеног јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

 

АПЕЛ ГРАЂАНИМА

 pozar

Ватрогасно спасилачко одељење у Мионици подсећа грађане да је Законом о заштити од пожара забрањено паљење ниског растиња на отвореном простору и апелује на суграђане на савесно понашање.

Паљење ватра на отвореном простору може да доведе до ширења пожара, угрожавања људских живота, настанак материјалне штете као и уништавање биљног и животињског света,на том подручју.

Документи:
Датум-2663среда, 28 јул 2021 12:04
Величина Документа-2663 304.39 KB
Преузми-2663 75

АПЕЛ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ ВОДЕ

vodovod logo

ЈКП „Водовод Мионица“ је евидентирао драстично увећање потрошње воде које у комбинацији високим температурама и продужени период без значајнијих падавина прети да угрози систем водоснабдевања. Општина Мионица и ЈКП „Водовод Мионица” апелују на све суграђане да воду из градског водовода рационално и наменски користе за пиће, припремање хране, одржавање личне и хигијене домаћинства.

Све активности као што су наводњавање и заливање пољопривредних и зелених површина, пуњење индивидуалних резервоара, бунара и базена, поливање и хлађење плочника, тераса и дворишта, прање возила, као и злоупотреба хидраната представљају ненаменску потрошњу.

Како би се обезбедило уредно водоснабдевање свих потрошача, позивају се сви Мионичани да савесним и одговорним понашањем воду за пиће користе рационално, да бисмо је сви имали у довољним количинама, а истовремено и очували систем водоснабдевања.

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту

  

Свиђа вам се оно што видите?

Пратите нас на друштвеним мрежама...