Вести

 

Четвртак, 11. септембар 2014 год.

У складу са чланом 32. ст. 1 и 2, а у вези са чланом 47. И 52. Закона о националним саветим националних мањина („Сл. гласник РС“ , број 72/09, 20/14-УС и 55/14) и Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине број 110-00-51/2014-17 од 10. јула 2014. године „Сл. гласник РС“, број 72/14) Општинска управа општине Мионица,издаје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Мионица да ће 26. октобра 2014. године бити одржани избори за националне савете националих мањина у Републици Србији. Изборно право грађана Републике Србије који припадају националним мањинама, за избор националних савета националних мањина, укључује њихово право да: - бирају чланове националног савета своје националне мањине, - буду бирани за члана националног савета своје националне мањине, - предлажу кандидате за чланове националног савета своје националне мањине, - буду информисани о изборима за националне савете националних мањина, - буду информисани о кандидатима за чланове националних савета националних мањина, - буду информисани о програмима тих кандидата, - буду уписани и посебан бирачки списак за избор наионалног савета своје националне мањине, - гласају на изборима за национални савет своје националне мањине, и - да им буду заштићена права везана зас избор националног савета. Упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине, уз испуњавање општих услова за стицање активног бирачког права, односно, да је подносилац захтева уписан у Јединствени бирачки списак.Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне мањинре подноси Општинској управи Мионица, у писаној форми, на посебном обрасцу који прописује министар и својеручно га потписује. У делу посебног бирачког списка за подручје општине Мионица упис и промене у посебном бирачком списку (брисање, измене, допуне или исправке) врши Општинска управа Мионица, као поверен посао, до закључења посебног бирачког списка (10.10. 2014. године до 24 часа) Део посебног бирачког списка који се води за општину Мионица изложен је у згради општине Мионица, улица Војводе Мишића број 30. Непосредни увид у део посебног бирачког списка у циљу провере личних података уписаних у посебан бирачки списак, може се извршити сваког радног дана у Општинској управи Мионица, у времену од 08,00 до 13,00 часова, канцеларија Службе борачко-инвалидске заштите у поткровљу зграде општине, у складу са Законом који уређује заштиту података о личности. Након закључења посебног бирачког списка, надлежно Министарство врши упис промена у посебном бирачком списку на начин и по поступку утврђеном законом и Правилником ( на основу решења које доноси надлежно Министарство, најкасније 72 часа пре дана одржавања избора, односно до 22.10. 2014. године до 24 часа). Захтев за вршење промене у бирачком списку након закључења посебног бирачког списка подноси се Општинској управи Мионица.

ОПШТИНСКА УПРАВА МИОНИЦА

 


 

Уторак, 2. септембар 2014 год.

МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ КОМЕСАРИЈАТА И ОПШТИНЕ

Градиће се станови за избегла лица

Председник општине Мионица Драган Гавриловић и комесар за избеглице и миграције Републике Србије Владимир Цуцић су у Београду потписали Меморандум о сарадњи на реализацији Регионалног стамбеног програма, који подразумева сарадњу на обезбеђивању стамбених решења за најугроженија лица у статусу избеглице и лица којима је престао статус избеглице и покренула су поступак пријаве пребивалишта кроз изградњу стамбеног објекта за колективно становање у оквиру спровођења поменутог Програма. Финансијска подршка за изградњу објекта у Мионици са укупно 16 стамбених јединица обезбедиће се кроз донаторска средства Фонда Регионалног стамбеног програма, преко Банке за развој Савета Европе. Комесаријат се обавезао да ће обезбедити одговарајући пројекат за финансирање у оквиру Регионалног стамбеног Програма, јединица за управљање пројектом ће обезбедити техничку подршку а Општина комунално опремљено земљиште за изградњу стамбеног објекта. Избор корисника ће у складу са законом спровести локална самоуправа, при чему ће 9 стамбених јединица бити изграђено за избегла лица из периода 1991-1995. која живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја и угрожене избеглице из истог периода у приватном смештају без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији које испуњавају критеријуме угрожености УНХЦР, док ће 7 стамбених јединица бити изграђено за социјално становање избеглих лица у заштићеним условима.


 

Понедељак, 1. септембар 2014 год.

СА ЗАСЕДАЊА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предложен ребаланс буџета

Прошле седмице су одржане петнаеста и шеснаеста седница Општинског већа, а главна тема прве од њих било је утврђивање предлога Одлуке о ребалансу буџета општине Мионица. Скупштини је предложено увећање буџета са 463,5 на 504,64 милиона динара, уз образложење да је основ за ребаланс повећање остварења изворних прихода и да су корекције у делу расхода утврђене на основу извршења појединих буџетских позиција у првих седам месеци текуће фискалне године. Веће је у даљем раду прихватило извештаје о раду и финансијском пословању у 2013. и програме и планове рада за текућу годину јавних предузећа и буџетских установа, утврдило предлоге Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју општине Мионица, Одлука о мрежи основних школа и мрежи Предшколске установе дечији вртић ''Невен'' и разматрало преглед остварених прихода и и примања и извршење расхода и издатака општинског буџета за првих шест месеци текуће године. Такође, утврђен је и предлог Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Мионица, којом се између осталог одређују корисници ствари у својини Општине и њихова овлашћења. Општинско веће је на својој шеснаестој седници утврдило предлог Одлуке о организовању и начину обављања ауто-такси превоза путника на територији општине Мионица, којом се ближе уређују услови за обављање ове делатности и њена организација на територији општине Мионица. Такође, локалном парламенту на разматрање и усвајање су упућени и предлози Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката, Одлуке о сахрањивању и гробљима, Одлуке о пијацама и вашерима и Одлуке о путевима у циљу њиховог усклађивања са одредбама Закона о комуналним делатностима.


 

Уторак, 26. август 2014 год.

НА РЕГИОНАЛНОМ ПУТУ ЖУПАЊАЦ-МИОНИЦА-ДИВЧИБАРЕ

Успостављен саобраћај преко Топлице

Завршетком радова на измештању пута преко реке Топлице у делу где је бујица порушила мост од јуче је поново успостављен путнички и теретни саобраћај на читавој траси регионалног пута Жупањац-Мионица-Дивчибаре, најкраћој саобраћајној вези престонице са популарним планинским излетиштем. Од половине маја када је у незапамћеном невремену које је погодило већи део Србије бујица порушила и однела мост на Топлици, саобраћај се одвијао преко Горњег Мушића или Вировца и Табановића. Путовање овим алтернативним правцима је десетак- петнаест километара дуже, а обилазак је представљао највећу муку мештанима Доњег Мушића, Вртиглава, Вировца и околних села која гравитирају доњем току реке Топлице. Радове је финансирало Јавно предузеће ''Путеви Србије'', док је решавање имовинско-правних односа био задатак мионичке локалне самоуправе. Иначе, новоизграђена обилазница у дужини од стотинак метара биће у употреби све до изградње новог моста на реци Топлици за који је у току израда пројектне документације.


 

Уторак, 26. август 2014 год.

ПОСРЕДСТВОМ ШВЕДСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ И САРАДЊУ

Основци у Баошићима

Група од деветнаесторо основаца из матичних ОШ ''Милан Ракић'' Мионица и ''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић и издвојених одељења недавно је боравило десет дана у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима. Њихов боравак на црногорском приморју је реализован средствима Шведске агенције за развој и сарадњу у оквиру пројекта подршке деци из поплављених подручја. У Дечјем одмаралишту Црвеног крста ''Криста Ђорђевић'' до краја лета ће боравити укупно 470 деце из општина погођених катастрофалним поплавама, а међу путницима за Баошиће нашли су се и волонтери мионичког Црвеног крста Бојана Томашевић, Милица Илић, Катарина Атић и Огњен Богдановић у улози реализатора Летње школе подмлатка Црвеног крста Србије и Кампа промоције хуманих вредности.


 

Четвртак, 14. август 2014 год.

РАДОВИ У ПРИБАРАМА

Мали базен у ''новом оделу''

Данас је у купалишном комплексу у Прибарама код Мионице и званично пуштен у рад мали базен, након радова на његовој пластификацији који су започети у понедељак. Купалишним комплексом управља Установа за физичку културу, а према речима директора Установе Драгана Недељковића ово је за последњих годину дана други важан пројекат који је предузет у циљу подизања нивоа услуга... Прочитај више »


 

Уторак, 12. август 2014 год.

У АКЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА МИОНИЦА

Прикупљене 53 јединице крви

Мионички Црвени крст је прошле седмице у сарадњи са Институтом за трансфузију Београд организовао летњу кампању добровољног давања крви. Овом приликом су прикупљене 53 јединице драгоцене течности, а занимљиво је да су сви пријављени потенцијални даваоци крви ''прошли'' на обавезној контроли здравственог стања. Одзив грађана је према оцени надлежних из Црвеног крста Мионица био задовољавајућем нивоу, док су посебне похвале упућене младим волонтерима. Они су најпре обавештавали јавност о одржавању акције, а онда су током саме кампање били ''при руци'' како добровољним даваоцима, тако и стручњацима са Института.


 

Петак, 1. август 2014 год.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА НАСТАВЉА ЛЕПУ ТРАДИЦИЈУ

Најбољим ђацима наградно летовање

Мионичка локална самоуправа ће и ове године наставити лепу традицију да своје најуспешније ђаке обрадује наградним летовањем. Овог пута ће се, уз девет вуковаца из ОШ ''Милан Ракић'' Мионица које предводи ђак генерације Ања Симунић и троје осмака-одликаша из ОШ ''Војвода Живојин Мишић'' Рајковић, на бесплатном летовању наћи и петоро најбољих ђака из Средње школе Мионица. Покриће трошкова њиховог боравка и путовања обезбедила је општина Мионица, а најбољи мионички осмаци и средњошколци ће се наредног петка упутити у познато грчко летовалиште Лептокарија где ће пуних десет дана уживати у морским благодетима. Поводом предстојећег наградног путовања, председник Општине Драган Гавриловић је данас приредио пријем за најбоље ђаке и руководства овдашњих образовних установа. Он је том приликом својим гостима упутио честитке на успешној школској години, пожелео им угодан боравак на наградном летовању и успех у даљем раду и школовању.


 

Понедељак, 28. јул 2014.

ТРОДНЕВНИ САБОР НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА

Јубиларни ''Врујачки извори''

''Врујачки извори'' су и ове године окупили велики број посетилаца, док се на штандовима постављеним на платоу испред зграде здравствене станице у Бањи Врујци представило стотинак излагача из разних крајева Србије, произвођачи и прерађивачи воћа и поврћа, меда, лековитог биља и цвећа, грнчари, везиље, каменоресци и други чувари старих заната. Организатор јубиларне десете по реду врујачке манифестације која је трајала од 25. до 27. јула било је Завичајно друштво Врујци, а покровитељ општина Мионица. Организатори јубиларног Сабора народног стваралаштва су приредили и бројне културно уметничке програме, попут изложбене поставке посвећене Великом рату и Колубарској бици чији је аутор мионичка професорка историје Верица Симић. Поставка је привукла посебну пажњу мештана околних села Ракари, Берковац, Попадић и Гуњица, јер се поред бројних експоната нашао и списак преко 150 погинулих и преминулих ратника у периоду од 1912-1918 године. Ништа мање занимљива није била ни изложба Предрага Пеце Петровића ''Говор камена''. Овом изложбом познати биолог је промовисао Први српски музеј камена који је недавно отворен на његовом имању у Паштрићу. Што се музичких дешавања тиче, прве вечери је одржан ревијални концерт Аце Крњевца на којем су наступили ученици познате Крњевчеве школе хармонике, затим солисти на хармоници Дарко Вујичић, Саша Станојевић, Ђорђе Влајковић и други, као и интерпретатори народних песама предвођени Миланом Симићем. У суботу су наступили чланови КУД ''Кондир'' из Мионице и КУД ''Лука Спасојевић'' из Љига, солиста на двојницама Петар Лазић, млади гуслар Стефан Милић и песникиња Љиљана Нинковић Мргић, док су се последње вечери Сабора публици представили фолклорни ансамбл КУД ''Српски јелек'' из Чачка, прошлогодишњи победник Прве хармонике Србије у узрасту петлића Стефан Павловић, виолиниста Лазар Жујовић, Милић Ћајић на двојницама и песник Гвозден Радовановић.


 

Среда, 23. Јул 2014.

КАРАТИСТИ МИОНИЦЕ ПОЛАГАЛИ ЗА НОВА ЗВАЊА

Круна успешне сезоне

Недавним организовањем полагања чланова Клуба за карате звања, сезона за каратисте Мионице је и званично завршена. Овом приликом је пред комисијом у саставу Д. Туфегџић, Б. Јанковић и М. Туфегџић свих 37 кандидата успешно демонстрирало стечене вештине, заслуживши нове појасеве. Према речима председника КК Мионица, то је била круна изузетно успешне сезоне у којој су Мионичани на 9 такмичења освојили чак 102 медаље, 23 златне, 27 сребрних и 52 бронзане. - Најбољи доказ добре интеракције између стручног штаба који чине Јелена Туфегџић, Марија Старчевић и Мирослав Васиљевић и такмичара су резултати, који ни ове године нису изостали. За понос је податак да је на само 9 такмичења освојено преко 100 медаља. Између осталог, пионирка Тања Станојевић је вицешампионка државе у катама, освојили смо екипно треће место на престижном турниру ''Слободан Вучинић'', а чланови нашег клуба су другу годину за редом мионичкој ОШ ''Милан Ракић'' донели титулу школског првака Србије- истакао је председник КК Мионица Драган Туфегџић.


 

Понедељак, 21. јул 2014.

СПОРТ НА ''МИШИЋЕВИМ ДАНИМА''

''Војводићи'' угостили кадете Звезде

• Турнири у одбојци и малом фудбалу

Кадети Рибнице су у недељу, последњег дана манифестације ''Мишићеви дани'', угостили вршњаке Црвене звезде у пријатељској утакмици која је одиграна пред више од 500 гледалаца. ''Војводићи'' појачани неколицином момака са Уба и поред приказане срчаности и жеље нису успели да парирају квалитетнијем ривалу који је забележио убедљиву победу резултатом 7:0 (3:0). Публика је уживала у шансама и головима Пановића, Грбовића, Мирукића, Црнадака, Николића и Тодоровића (2), а по завршетку занимљивог меча уследило је дружење играча и руководстава два клуба на заједничкој вечери. Спортски програм на мионичкој манифестацији су употпунили турнири у женској и мешовитој одбојци и малом фудбалу у организацији Канцеларије за младе општине Мионица и уз помоћ ЖОК ''Рибница''.


 

 

Понедељак, 21. јул 2014.

ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Уручене Златне плакете војвода Живојин Мишић

Командант копнене војске Војске Србије генерал потпуковник Александар Живковић и припадник Војнообавештајне агенције Министарства одбране Републике Србије потпуковник Саша Момчиловић су овогодишњи добитници општинског признања Златне плакете војвода Живојин Мишић. Признања је у присуству помоћника министра одбране Милоша Јанковића и бројних гостију уручио председник општине Мионица Драган Гавриловић на свечаној седници Скупштине, која је одржана поводом Дана општине Мионица и дана рођења војводе Мишића у недељу 20. јула у оквиру манифестације ''Мишићеви дани''. Златну плакету Војвода Живојин Мишић мионичка општина додељује сваке године за постигнуте резултате и достигнућа у области војне службе, науке и доктрине, стваралаштва и руковођења, поштовања етичких норми и давања личног примера у извршењу задатака. Обележавање Дана општине на Тргу војводе Мишића у центру Мионице је започело полагањем венаца поштовалаца лика и дела славног војсковође на Мишићев споменик. Венце су положиле делегације Министарства одбране и Војске Србије, Министарства унутрашњих послова, Колубарског управног округа , Града Ваљева, општине Мионица, Савеза потомака ратника Србије 1912-1920 и градских удружења из Ужица и Мионице, Фондације ''Војвода Живојин Мишић'', као и Војводини потомци. У уметничком програму су наступили драмски уметник из Београда Лепомир Ивковић и аутор књиге о војводи Мишићу ''Живот преточен памћењем'' Мића Живојиновић. Присутни су се након тога упутили у Струганик у посету Војводиној родној кући. Исте вечери је спуштена завеса осамнаестих ''Мишићевих дана'', који су завршени емитовањем филма о овогодишњој манифестацији и концертом Амадеус бенда.


 

 

Недеља, 20. јул 2014.

КУД ''КОНДИР'' НА ''МИШИЋЕВИМ ДАНИМА''

''Колубарски вез'' Војводи у част

Програмом у част војводе Мишића ''Колубарски вез'' у којем је наступило пет генерација фолклориста, мионички КУД ''Кондир'' се у одличном издању синоћ представио публици на великој сцени Мишићевог трга. Посетиоци су од уводних ''Марша на Дрину'' и ''Ој, Србијо, мила мати'', преко кореографија најмлађих ансамбала ''лептирића'' и ''пионира'', ''Игара из западне и централне Србије'' јуниора, ''Игара из Шумадије'' и ''Игара из југоисточне Србије'' првог ансамбла, ''Игара из ужичког краја'' ветерана, све до ''Катанке'', ''Циганчице'', ''Шесторке'', ''Моравца'' и ''Жикиног кола'' у великом финалу , уживали како у умећу фолклориста, тако и у одличним кореографијама које су умешно и ефектно поставили и уиграли некадашњи играч и асистент Националног ансамбла ''Коло'', Мионичанин Вукосав Вуле Живковић и уметнички руководиоци Јована и Тијана Живковић. Програм су употунили солистичким и рецитаторским наступима Сара Јовановић, Петар Лазић, Радивоје Рафаиловић и Драгољуб Радовановић. Целовечерњи концерт је био и прилика да се на сцени пријатељима мионичког културно-уметничког друштва уруче пригодне захвалнице.


 

 

Петак, 18. јул 2014.

''ОД КЕВИЋА ДО ПАЛЕНТЕ''

Вече мионичког варошког духа

Кабаре ''Од Кевића до Паленте'' у којем су мионички, ваљевски и београдски глумци аматери и професионалци уз музичку подршку оркестра ''Абрашевић'' из Ваљева говорили шеретизме и шаљиве анегдоте из живота познатих Мионичана, изазвали су синоћ салве смеха у препуном Клубу Културног центра. Кабаре је у тематској Вечери мионичког варошког духа на осамнаестим ''Мишићевим данима'' одигран по сценарију Ивана Огњановића који већ годинама сакупља локалне шеретизме и објављује их у овдашњем листу ''Запис''и у режији Мирослава Трифуновића. Аутор видео анимације је Душан Арсенић, сонгове на текстове познатих писаца компоновао је Воја Милутиновић, док су поред потписника сценарија и режије говорили и певали глумци Зоран Ћосић, Стефан и Богдан Трифуновић и Никола Илић и чланови Градског позоришта ''Абрашевић'' Горанка Калембер Лучић, Љубивоје Марковић и Бранко Антонић.

 


 

 

Четвртак, 17. јул 2014.

САВРЕМЕНИ УМЕТНИЦИ НА ТЕМУ ВЕЛИКОГ РАТА

Нови поглед

• '''Сликање водом'' Театра ''Мимарт''

Организатори овогодишњих ''Мишићевих дана'' су поклоницима савремене уметности синоћ приредили занимљиву међународну изложбу, која је отворена у фоајеу Основне школе ''Милан Ракић''. Публици су представљени радови Жељка Виторовића, Владана Јеремића, Рене Редле, Јамесдина, Николе Романовића, Бранислава Николића, Ане Крстић, Силвије Лоренц, Давора Дукића и Радоша Антонијевића. По речима аутора изложбе мионичке вајарке Ане Крстић, признати млади уметници из Србије и Немачке су су са великим поштовањем пришли важним питањима и истовремено својим инсталацијама изразили нови поглед на ратне теме. Уметнички програм петог дана Манифестације обележио је и наступ уличног Театра ''Мимарт'' из Београда у Атријуму. Чланови ''Мимарта'' су у алтернативној представи ''Сликање водом'' покретом, плесом, музиком и коришћењем видео технологије истраживали феномен воде и њеног тока.

 


 

 

Среда, 16. јул 2014.

МИОНИЧКИ ПЕСНИЧКИ КРУГ

Од Лукијана Мушицког до Радмиле Лазић

Културни центар је синоћ био место сусрета љубитеља књижевности са песницима пониклим на мионичком простору, које је предводила унука славног солунског ратника Живојина Лазића из Санковића и вишеструка добитница највећих домаћих поетских признања Радмила Лазић. Вече поезије на ''Мишићевим данима'' је почело и завршило музиком камерног триа ''Аморосо'', а о књижевности мионичког краја и темељима поетике, које је верује се поставио монах и први песник на Вуковој азбуци Лукијан Мушицки, говорио је професор Слободан Ж. Марковић. Професор Марковић каже да је и сам Мушицки оставио траг који потврђује да је, иако рођен у Темерину, својим и завичајем својих предака сматрао Колубару и село Мушић. Преко приче о мионичком устаничком кнезу Раки Тешићу и његовим Ракићима, министру просвете и унутрашњих дела, дипломати и песнику Мити Ракићу, стигло се и до славног Милана Ракића чије име поносно носи мионичка Основна школа. У даљем програму је песникиња Радмила Лазић премијерно представила стихове из најновије збирке, а поред ње своје песме су говорили и Љиљана Нинковић Мргић, добитник ''Златне струне'' и члан Удружења књижевника Србије Иван Огњановић и млади Бојан Савић.