fbpx

 

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Стручна комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2019. години је на седници одржаној 24. јуна 2019. године расписала Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Мионица којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2019. години. Текст Јавног позива и обрасце за пријаву можете преузети овде .

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. до 1995., стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, да ће Јавни позив за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији општине Мионица бити објављен 27. маја 2019. године.

 

Пун текст обавештења можете преузети овде .

Пун текст Јавног позива можете преузети овде .

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МИОНИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Расписан је Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за изградњу, адаптацију, реконструкцију и одржавање црквених и верских објеката на територији општине Мионица.Текст Јавног конкурса и обрасце за пријаву можете преузети:

Документа

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МИОНИЦА

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мионица.

Пун текст огласа можете погледати овде:

ОПШТИНА МИОНИЦА ОГЛАШАВА

БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА KAN 27%N
ИЗ РЕПУБЛИЧКИХ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

 

 1.  Општина Мионица оглашава бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N физичким лиима носиоцима пољопривредног газдинства са територије Општине Мионица.
 2.  На Јавни позив се може јавити физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, које у структури газдинства имa пријављене површине под воћем у 2018.години у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (''Службени гласник РС'' бр.46/2017), са територије општине Мионица
 3.  Физичко лице - носилац пољопривредног газдинства које има право на бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N, може да преузме највише 500 kg по хектару, а највише за један хектар пријављене површине под воћем, у складу са Правилником.
 4.  Уз захтев доставити Извод из регистра пољопривредних газдинстава са структуром биљне производње (Управа за трезор)
 5.  Захтев за преузимање минералног ђубрива KAN 27% N, физичко лице – носилац пољопривредног газдинства поднеће Општини Мионица почев од 25. октобра до 05. новембра 2018. године, на Обрасцу – Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива (у даљем тексту: захтев), објављеном на сајту општине Мионица.
  Захтев из претходног става физичко лице - носилац пољопривредног газдинства, може поднети:
  - Општини Мионица;
  Физичко лице - носилац пољопривредног газдинства, у захтеву уписује податке о пријављеним површинама под воћем са стањем на дан ступања на снагу закључка Владе РС о бесповратној испоруци минералног ђубрива KAN 27% N, 05 Број: 339-9528/2018 од 11.10.2018. године.
 6. Расподела минералног ђубрива KAN 27%N ће се вршити према редоследу пристизања захтева.
 7. Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства је дужно да преузето минерално ђубриво KAN 27%N искористи искључиво за радове у пољопривреди на површинама пријављеним под воћем, у складу са Правилником.

Захтев за минерално ђубриво KAN 27%N, предати у писарници Општине Мионица.

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту