fbpx

 

ЈАВНИ УВИД ПЛАНА БРАНЕ НА РИБНИЦИ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МИОНИЦА

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС и 132/14 и 145/14)

о г л а ш а в а

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БРАНУ И ВИШЕНАМЕНСКУ АКУМУЛАЦИЈУ ''СТРУГАНИК'' НА РЕЦИ РИБНИЦИ

Одлука о изради Плана детаљне регулације за брану и вишенаменску акумулацију '' Струганик'' на реци Рибници објављена је у „Службеном гласнику СО Мионица“, број 5/2016.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 29. децембра 2016. године до 12. јануaра 2017. године, радним данима од 8-15 часова, у згради Општинске управе општине Мионица, други спрат, канцеларија број 7, у Мионици, улица Војводе Мишића 28, а биће објављен и на интернет страници Општине Мионица.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за општу управу поштом или путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Мионица , у току трајања раног јавног увида, закључно са 12. јануаром 2017. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде плана могу утицсти на планска решења.

Документацију можете преузети овде .

НОВЕ ОБАВЕЗЕ УГОСТИТЕЉА ПО ПИТАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА И ИЗВОЂЕЊА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА

Скупштина општине Мионица је усвојила Одлуку о радном времену угоститељских објеката на територији општине Мионица.
Овом Одлуком утврђено је радно време објеката угоститељских објеката за исхрану и пиће (ресторани, кафане, барови, објекти брзе хране, покретни објекти и други објекти) свакога дана од 06,00 до 24,00 часа, а викендом (петак и субота), дан уочи и у дане нерадних државних и верских празника од 06,00 до 02,00 часа.
Угоститељски објекти који пружају услуге смештаја могу да раде свакога дана од 00,00 до 24,00 часа.
Сви угоститељи су дужни да усагласе радно време угоститељског објекта са одредбама ове Одлуке, и да распоред радног времена, као и податке о сезонском пословању објекта доставе Општинској управи општине Мионица – Одељење за инспекцијске послове на сагласност.
У угоститељским објектима за исхрану и пиће музички програм се може изводити најдуже до 24,00 часа сваког дана, а у дане викенда (петком и суботом), дан уочи и у дане нерадних државних и верских празника до 2,00 часа. За извођење музичког програма неопходно је да буду испуњени услови предвиђене прописима којима се уређује заштита од буке и прописима којима се уређује заштита животне средине, као и прибављање одобрење Општинске управе Мионица – Одељење за инспекцијске послове за извођење музичког програма.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врши општински туристички инспектор и комунални инспектор Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Мионица. За непоштовање одредаба ове Одлуке предвиђене су новчане казне које се крећу у распону од 10.000 до 120.000 динара.

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту